Ý nghĩa của tên miền .com .net là gì ?

Ý nghĩa của tên miền .com .net là gì ?

Ý nghĩa của tên miền .com .net Như bạn đã biết, tên miền gồm có 2 phần ngăn cách nhau bởi dấu chấm “.” là phần tên và phần mở rộng ( Hay còn gọi là “đuôi” tên miền ). Một cách nói khác là tên miền bao gồm phần tiền tố và hậu tố. […]

Đọc tiếp